ИНТЕРВИЈУА

Мартина Блинкова Дончевска – Консултант за животна средина во компанијата Г-Консалт Скопје

Тимот на www.esjn.mk, имаше чест и задоволство да разговара со Мартина Блинкова Дончевска, која е Консултант за животна средина со долгогодишно искуство во компанијата Г-Консалт Скопје, а истовремено и е една од обучувачите на НАПРЕДНАТА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА (академија) – Одржливи јавни набавки. ЕСЈН: Мартина, дали може на кратко да не запознаеш со значењето на поимот...

ПРОЧИТАЈ ИНТЕРВЈУ

Марјан Патлиџанковски – Стручно лице за јавни набавки во Агенција за примена на јазикот на РСМ

ЕСЈН разговараше со Марјан Патлиџанковски кој подолг временски период е претставник на договорен орган во областа на јавните набавки, а разговорот беше воден на повеќе актуелни теми поврзани со јавните набавки. Погледнете го интервјуто во целост ! ЕСЈН : Какво е Вашето генерално мислење по однос на досегашната примена на Законот за јавни набавки ?...

ПРОЧИТАЈ ИНТЕРВЈУ

Данијела Ќурчиева – АРМОР ПЛУС

ЕСЈН разговараше со Данијела Ќурчиева на повеќе актуелни теми поврзани со јавните набавки. Погледнете го интервјуто во целост ! ЕСЈН: Какво е Вашето генерално мислење по однос на досегашната едногодишна примена на Законот за јавни набавки? Данијела: Законот за Јавни набавки е жива материја која континуирано треба да се следи, подобрува и прилагодува. Во наш...

ПРОЧИТАЈ ИНТЕРВЈУ

д-р Ненад Николовски – Консултант за јавни набавки во СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС Скопје

ЕСЈН разговараше со д-р Ненад Николовски на повеќе актуелни теми поврзани со јавните набавки. Погледнете го интервјуто во целост ! ЕСЈН : Какво е Вашето генерално мислење по однос на досегашната едногодишна примена на Законот за јавни набавки ? Ненад: Во изминатиот период од една година од примената на ЗЈН, како договорните органи, така и...

ПРОЧИТАЈ ИНТЕРВЈУ

ЈАСМИНА БОЈКОВСКА – Советник за јавни набавки во Центар за јавно здравје Скопје

ЕСЈН разговараше со Јасмина Бојковска на повеќе актуелни теми поврзани со јавните набавки. Погледнете го интервјуто во целост! ЕСЈН: Какво е Вашето генерално мислење по однос на досегашната едногодишна примена на Законот за јавни набавки ? Јасмина: Практиката од досегашното спроведување на постапките за јавни набавки и имплементацијата на новиот Закон за јавни набавки укажува...

ПРОЧИТАЈ ИНТЕРВЈУ

ЕЛЕНА СТОЈАНОВА – Бизнис менаџер во БАПАЛ Благој Скопје

ЕСЈН разговараше со Елена Стојанова на повеќе актуелни теми поврзани со јавните набавки. Погледнете го интервјуто во целост ! ЕСЈН : Какво е Вашето генерално мислење по однос на досегашната едногодишна примена на Законот за јавни набавки ? Елена: Од аспект на учесник во процесот на јавни набавки од страната на економските оператори, во изминатиот...

ПРОЧИТАЈ ИНТЕРВЈУ